Slip stress & sov bedre

Flere og flere lider af søvnbesvær, som efterhånden har overhalet stress som ”folkesygdom”. Undersøgelser har vist, at omkring 40 % af befolkningen er trætte i hverdagen pga. søvnmangel og at 10-15 % har mere alvorlige søvnproblemer.
Men søvnproblemer er ingen sygdom – derimod et hav af dårlige vaner, som kan afhjælpes med bevidsthed om dem og konkrete øvelser. Her taler vi naturligvis ikke om sygdomstilstande som fx søvnapnø, men om den uro og stress, de fleste af os lever med i dagligdagen; tanker, som vi ikke kan give slip på ved sengetid. Alt det, som forhindrer os i at falde i søvn. 

En god nats søvn er afgørende for vores nærvær, trivsel og præstation. Den mindsker mængden af stresshormonet kortisol og omvendt øger en dårlig nattesøvn risikoen for stress. 

Hvorfor kan man ikke sove?

I mange tilfælde skyldes søvnbesvær en manglende evne til at falde til ro. Hjernen kører i det samme høje gear hele dagen og har svært ved at finde ind i et andet og mere roligt tempo om aftenen. Det giver problemer med at falde i søvn, opvågninger om natten og for tidlig opvågning om morgenen. Eller en mangel på at føle sig udhvilet, selvom man har fået sin søvn.

Mange mennesker har brug for at kunne dæmpe hjernens og kroppens aktivitet; at kunne finde ned i et leje, hvor tanker og følelser er rolige, og hvor kroppen slapper af og ikke føles anspændt, rastløs eller ligefrem gør ondt. Krop og hjerne er bygget til at kunne foretage denne vekslen  mellem aktivitet og hvile helt af sig selv. Men når det glipper og man ikke kan finde ro, har man brug for at genoptræne denne evne.
 

Stress og ro

Vi har i mange år snakket om stress og vi har efterhånden alle hørt om vores ‘kamp og flugt’ reaktion og kroppens stress-hormoner adrenalin og kortisol. Til gengæld er der ikke særlig meget fokus på modsætningen til kroppens stress-respons, nemlig vores ro/hvile-respons. Det er en tilstand, hvor åndedrættet bliver roligt, blodtrykket falder, muskelspændinger mindskes og tankerne falder til ro. Vi kender denne tilstand f.eks. fra afslappet hygge med venner og familie, trætheden efter et godt måltid, roen efter en frisk gåtur eller en god massage. 

Vi kan aktivt stimulere ro/hvile tilstanden ved hjælp af mikro-bevægelser. Det er vigtigt for vores søvn, sundhed og velbefindende at vi bevidst og aktivt kan veksle mellem aktivitet og hvile. Sådan at vi efter dagens aktivitet kan geare ned, falde til ro og få en god nats søvn. Og så vi dagen efter igen er klar til at geare op til et almindeligt, sundt aktivitetsniveau.

Smerter og spændinger

Smerter og spændinger er et hyppige symptomer ved stress. Musklerne spænder op for at vi kan præstere mere end vi umiddelbart har energi til og for at vi kan forsvare os selv mod de ting, som kroppen opfatter som trusler. Mange spændinger sætter sig fast og udvikler sig over tid til de velkendte symptomer som ondt i ryggen, ondt i skuldrene, hovedpine, trykken for brystet. Det er meningsfuldt at se mental uro og fysiske spændinger som to sider af samme sag. De fysiske spændinger kan endda være med til at holde kroppen fast i alarmberedskab, selvom stress faktorerne i ens liv er mindsket eller måske helt væk – og de kan være med til at hindre den gode nattesøvn. 

Derfor er det en god ide, også at arbejde med kroppen ved stress og søvnbesvær. Mikro-bevægelser består i en række kropslige teknikker, som sænker organismens alarmberedskab, så både den mentale og den fysiske/muskulære side gradvist lærer at falde til ro.


Birgitte Hinz

søvnspecialist og indehaver af Søvnskolen

 

  • Søvnkonsulent, foredragsholder og behandler

  • Søvnkonsulent efter Sounder Sleep System, 2012

  • Behandler og underviser efter Feldenkrais Metoden, 2008

  • Oprindeligt uddannet cand.mag. i latin og filosofi, 1997

 

 

Om mikro-bevægelser og kroppens ro/hvile-respons

Feldenkrais-metoden og Sounder Sleep System 

Et af Søvnskolens og Birgittes værktøjer er arbejdet med mikro-bevægelser, som i årenes løb har hjulpet mange mennesker med at få en bedre og mere sammenhængende søvn.


Mikro-bevægelser består i små, rolige bevægelser, der gentages i et langsomt tempo for at skabe mental og fysisk ro. Bevægelserne udnytter en grundlæggende, fysiologisk reaktion, nemlig at små bevægelser dæmper vores nervesystem – ligesom det modsatte også er tilfældet, at store og hurtige bevægelser aktiverer os. 

Arbejdet med mikro-bevægelser medfører:

  • Du opnår mental og fysisk ro her og nu
  • Du lærer at falde i søvn, både ved sengetid og ved opvågning om natten
  • Du træner dig i at dæmpe stress, angst og bekymringer – som alle sammen påvirker søvnen negativt
  • Du bliver gradvist bedre og hurtigere til at falde til ro, når du har  brug for en pause eller søvn

Feldenkrais-metoden er udviklet af israeleren Moshé Feldenkrais (1904-1984) og tager udgangspunkt i hjernens evne til læring og udvikling gennem hele livet. Metoden bruger bevægelser som et redskab til at få adgang til hjernens potentiale. Vha. ‘awareness through movement‘ – en bevidst og opmærksom måde at arbejde med bevægelse på – kan man påvirke hjernens måde at lære og udvikle sig på. ‘Awareness through movement’ bruges i Feldenkrais-metoden til at bevæge opmærksomheden ind i kroppen og skabe forandringer i fysiske og mentale mønstre.

Sounder Sleep System er udviklet af amerikaneren Michael Krugman. Det er en videreudvikling af Feldenkrais-metodens rolige og opmærksomme arbejde med bevægelse. Sounder Sleep System tager udgangspunkt i hjernens evne til at aktivere eller hæmme sine processer. Man bruger små, fine bevægelser til at sætte gang i og forstærke hjernens dæmpende funktion og dermed skabe ro i både krop og psyke.

Fælles for metoderne er altså brugen af bestemte bevægelser med henblik på at påvirke hjernen. Hvor Sounder Sleep System specifikt beskæftiger sig med beroligelse i forbindelse med søvn og stress, er Feldenkrais-metoden mere generel og bruges i mange sammenhænge, f.eks. i arbejdet med smerter, motoriske problemer, genoptræning eller udvikling af sportslige eller kunstneriske præstationer.